Formátování, korektura, překlad – cena

 

FORMÁTOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

Formátování zahrnuje úpravu fontu, velikosti a řezu písma, okrajů, číslování stránek, vzhledu titulních stránek, mezer a odsazení mezi nadpisy a odstavci, sjednocení typu odrážek a číslování, generování obsahu, seznamu obrázků, grafů a tabulek,  zarovnání textu v tabulkách, formátování titulků a zdrojů obrázků, grafů, tabulek, kontrolu stylu seznamu zdrojů a odkazů na citace (odkazy na citace v textu neopravujeme), podle požadavků Vaší školy, které dodáte.
Cena je závislá od počtu stran a rozsahu úprav práce – počty upravovaných obrázků, grafů, tabulek. Pohybuje se od 10 Kč za formátování strany prostého textu a 25 Kč za obrázek, graf, tabulku.

KOREKTURA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ (CZ)

Korektura pravopisu, gramatiky a stylistiky v jazyce českém (CZ) začíná zpravidla až po formátovacích úpravách. Standardní termín vyhotovení je vždy minimálně 3 dny (po formátování). Cena za korekturu kvalifikačních a podobných prací je od 20 Kč za stranu textu (součástí korektury je i základní úprava typografie a odstranění jednopísmenných předložek a spojek na konci řádku).

PŘEKLAD ABSTRAKTU (EN)

Cena za překlad abstraktu, klíčových slov a názvu práce do angličtiny (EN) –  do 250 slov za 250 Kč a dále dle individuální dohody.

Nesoustředíme se na pouhé formátování a korekturu textu.

PORADÍME – NAVRHNEME – DOPORUČÍME ŘEŠENÍ – PŘELOŽÍME – VYTISKNEME – SVÁŽEME – DORUČÍME

Stanovení ceny je vždy individuální záležitostí a úpravy začnou až po odsouhlasení navržené ceny.

Vyplňte rezervační formulář a práci zašlete na email:  diplomky(a)uniskola.cz. Konečná cena je vždy určena až po zhodnocení zaslaných podkladů.
Doba vyhotovení je do 3-7 dní (pouze formátování) od akceptace ceny při dodržení rezervovaného termínu, do 10 dní s korekturou. (Kratší termín po dohodě, popř. předem objednaní klienti).
Platba probíhá bezhotovostně. Práce bude zpřístupněna v plné šíři až po připsání dohodnuté ceny na účet. Zpravidla v pracovní dny je to den následující, úhrada provedená o víkendu bývá připsána v úterý.

DOHODA MOŽNÁ!

Uvedené základní ceny platí pro kvalifikační práce (studenty). Ceny úprav ostatních písemností a zpracovaní pro firmy stanovíme dohodou.

Komentáře jsou uzavřeny.