Formátování, korektura, překlad – cena

FORMÁTOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

Formátování zahrnuje úpravu fontu, velikosti a řezu písma, okrajů, číslování stránek, vzhledu titulních stránek, mezer a odsazení mezi nadpisy a odstavci, sjednocení typu odrážek a číslování, generování obsahu, seznamu obrázků, grafů a tabulek,  zarovnání textu v tabulkách, formátování titulků a zdrojů obrázků, grafů, tabulek, kontrolu stylu seznamu zdrojů a odkazů na citace (odkazy na citace v textu a přímé citace neopravujeme), podle požadavků Vaší školy, které dodáte.
Cena je závislá od počtu stran a rozsahu úprav práce – počty upravovaných obrázků, grafů, tabulek. Pohybuje se od 10 Kč (je-li současně prováděna i korektura) za formátování  strany prostého textu a 25 Kč za obrázek, graf, tabulku. Počítá se každá započatá strana souboru.

KOREKTURA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ (CZ)

Korektura pravopisu, gramatiky a stylistiky v jazyce českém (CZ) začíná zpravidla až po formátovacích úpravách. Standardní termín vyhotovení je vždy cca 4 dny (po formátování). Cena za korekturu kvalifikačních a podobných prací je od 25 Kč za stranu textu (součástí korektury je i základní úprava typografie a odstranění jednopísmenných předložek a spojek na konci řádku). Počítá se každá započatá strana textu souboru.

PŘEKLAD ABSTRAKTU (EN)

Cena za překlad abstraktu, klíčových slov a názvu práce do angličtiny (EN) –  do 250 slov za 250 Kč a dále dle individuální dohody.


VZOROVÁ KALKULACE
BP/DP 80 stran textu (cca 60 NS),  4 obrázky či grafy:
Formátování textu: 80 × 10 Kč = 800 Kč
Úprava obrázků, grafů : 4 × 25 Kč = 100 Kč
Formátování celkem: 900 Kč
Korektura: 80 × 25 Kč = 2000 Kč

Stanovení ceny je vždy individuální záležitostí a úpravy začnou až po odsouhlasení navržené ceny.


Nesoustředíme se na pouhé formátování a korekturu textu.

PORADÍME – NAVRHNEME – DOPORUČÍME ŘEŠENÍ – PŘELOŽÍME – VYTISKNEME – SVÁŽEME – DORUČÍME

Vyplňte rezervační formulář a práci zašlete na email:  diplomky(a)uniskola.cz. Konečná cena je vždy určena až po zhodnocení zaslaných podkladů.
Doba vyhotovení je do 2–7 dní (pouze formátování) od akceptace ceny při dodržení rezervovaného termínu, do 10 dní s korekturou. (Kratší termín po dohodě, popř. předem objednaní klienti).
Platba probíhá bezhotovostně. Práce bude zpřístupněna v plné šíři až po připsání dohodnuté ceny na náš účet.
Uvedené základní ceny platí pro kvalifikační práce (studenty). Ceny úprav ostatních písemností a zpracovaní pro firmy stanovíme dohodou.

Komentáře jsou uzavřeny.