FAQ

ČASTÉ DOTAZY – obecné

Státnicujete? Zdravotní pojištění? Úřad práce? Nárok na podporu?
Bližší informace naleznete zde!

Motto
Pokud použijete v práci motto, platí stejné zásady pro citování („kdo-odkud-kde“, rok, strana).
V práci by však motto nemělo být u každé kapitoly, jak se často v BP/DP vyskytuje v poslední době.

Jaké je přípustné procento shody?
Shodu si můžete informativně ověřit na www.odevzdej.cz (zásadně zasílejte kompletní práci – tj. aby bylo jasné, že jste autory). Výsledky shody (shodné pasáže) jsou vyznačeny červeně. Pokud se jedná o citace literatury řádně uvedené, citace zákonů, nemusíte mít obavy.
Výše ostatní shody se posuzuje individuálně. Konečný výsledek (verdikt) popř. určení, že jde o plagiát naleznete až v posudku vedoucího práce, oponenta.

Píše se mezera za znakem procent?
10 % = 10 procent, ale 10% = desetiprocentní (obdobně 5 let = pět let, 5let = pětiletý atd.)

Předložky a spojky na konci řádků
Na konci řádku by neměly zůstat jednohláskové předložky a spojky čili K, k, S, s, V, v, Z, z, O, o, U, u, A, I. Některé zdroje uvádí výjimku pro a, i, nikoliv ale pro A, I na konci řádku.
CTRL+SHIFT+MEZERNÍK – Pevná mezera (na konci řádku nedovolí rozdělení slov spojených touto mezerou). Videoukázka

Jak změním číslování stránek – číslování až od určité stránky
Videoukázka

Může být u grafu uveden zdroj hned pod grafem?
Pokud používáte systém poznámek pod čarou (musí být v práci jednotný systém), tak i zdroj pod grafem (popř. obrázkem, tabulkou) bude označen číslem (horní index) a zdroj bude v poznámce pod čarou!

Jaké má být datum a podpis u prohlášení?
Není stanoveno, že datum musí být vytištěno na PC; ani to není zakázáno. Předtištění jména a příjmení je vhodné z důvodu čitelnosti. Datum doporučuji napsat starší nebo stejné jako je fyzické odevzdání tištěné práce! (V elektronické verzi tedy nemusí být datum a podpis).

ČASTÉ DOTAZY – ke službám UNI ŠKOLA

Jak za služby zaplatím?
Zpravidla bezhotovostně! Převodem na účet.

 

ODKAZY

1) Citační norma ČSN ISO 690:2011. Bibliografické citace – podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady
2) Nástroj pro tvorbu citací

Komentáře jsou uzavřeny.