Rezervační formulář

Rezervace provádějte alespoň s měsíčním předstihem!!!!

Zásady ochrany osobních údajů

Následující položky odhadněte (důležité pro naplánování času potřebného k úpravám)
*
Vyberte z kalendáře nebo zadejte RRRR-MM-DD
Zaslaná práce musí být kompletní v MS Word a schválená vedoucím práce.
Během úprav nejsou přípustné změny či doplňování textu!

Rezervuji*

Uvedené termíny jsou orientační. Skutečná doba vyhotovení je závislá na počtu zakázek. Lhůta se počítá od odsouhlasení navržené ceny a není do ní započítaná doba přepravy. Vždy se snažíme Vaší práci odeslat co nejdříve!


NEPŘESKAKUJTE NÍŽE UVEDENÝ TEXT A ČTĚTE POZORNĚ!

Pro objednávky platí ustanovení § 1837 zákona č.  89/2012 Sb., o nemožnosti odstoupení od smlouvy, protože se jedná o zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
V úpravách zpravidla nejsou zahrnuty obsahová stránka a myšlenky autora, forma a přítomnost citací (za uvedení citací odpovídá autor/objednatel), oprava textu v cizím jazyce, úroveň slovní zásoby (klišé spojení, příliš složité věty, …).
Barevné provedení grafů a font písma může být změněn bez upozornění.
Stanovení ceny je vždy individuální záležitostí po posouzení náročnosti úprav, které začnou až po odsouhlasení navržené ceny! V průběhu zpracovávání obdržíte náhled a po úhradě bude uvolněn finální soubor.
Za správnost upraveného dokumentu a případné negativní hodnocení nenese UNI ŠKOLA zodpovědnost.
Upozorňujeme, že nedodržení termínu předání podkladů může mít za následek odsunutí na nový, aktuálně volný, termín. V případě, že již o služby nemáte zájem, prosím, sdělte nám tuto skutečnost.

Zásady ochrany osobních údajů


Údaje budou odeslány, obdržíte na zadaný e-mail rekapitulaci rezervace a poté Vám rezervaci potvrdíme. Zkontrolujte, zdali e-maily od nás nekončí ve SPAMU.
Neobdržíte-li od nás odpověď do 48 hodin, stala se někde chyba, kontaktujete nás znovu, prosím!

 

Komentáře jsou uzavřeny.