Rezervační formulář

Pro velký zájem DOPORUČUJEME rezervace provádět alespoň s měsíčním předstihem!
Informace o cenách naleznete zde!

Zásady ochrany osobních údajů

Následující položky odhadněte (důležité pro naplánování času potřebného k úpravám)
nejpozději:*
Vyberte z kalendáře nebo zadejte RRRR-MM-DD POZOR! Nejedná se o termín odevzdání práce ve škole!!! Počítejte s dobou vyhotovení až 10 dní!
Zaslaná práce musí být kompletní, v MS Word, schválená vedoucím práce. Během úprav nejsou přípustné změny či doplňování textu!

Rezervuji*

Uvedené termíny jsou orientační. Skutečná doba vyhotovení je závislá na počtu zakázek. Lhůta se počítá od odsouhlasení navržené ceny a není do ní započítaná doba přepravy. Vždy se snažíme Vaší práci odeslat co nejdříve!


NEPŘESKAKUJTE NÍŽE UVEDENÝ TEXT A ČTĚTE POZORNĚ!

Pro zpracování platí ustanovení § 1837 zákona č.  89/2012 Sb., o nemožnosti odstoupení od smlouvy, protože se jedná o zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. V úpravách zpravidla nejsou zahrnuty obsahová stránka a myšlenky autora, forma a přítomnost citací (za uvedení citací odpovídá autor/objednatel), oprava textu v cizím jazyce, úroveň slovní zásoby (klišé spojení, příliš složité věty, …). Barevné provedení grafů a font písma může být změněno bez upozornění (v souladu s požadavky příslušné školy).

Stanovení ceny je vždy individuální záležitostí po posouzení náročnosti úprav, které začnou až po odsouhlasení navržené ceny! V průběhu zpracovávání obdržíte náhled a po úhradě bude uvolněn finální soubor. Za správnost upraveného dokumentu a případné negativní hodnocení nenese UNI ŠKOLA zodpovědnost.

Upozorňujeme, že nedodržení termínu předání podkladů může mít za následek odsunutí na nový, aktuálně volný, termín. Rovněž není možno v průběhu zpracování oddalovat termín pro dokončení úprav nedodáním požadovaných materiálů k doplnění z naší strany (po termínu vyhotovení již není možno dále Vaši práci upravovat, neboť koliduje s termínem řádně objednaného klienta).

V případě, že o  naše služby již nemáte zájem, prosím, sdělte nám tuto skutečnost.

Děkujeme za pochopení!

Zásady ochrany osobních údajůÚdaje budou odeslány, obdržíte na zadaný e-mail rekapitulaci rezervace a poté Vám rezervaci potvrdíme. Zkontrolujte, zdali e-maily od nás nekončí ve SPAMU.
Neobdržíte-li od nás odpověď do 48 hodin, stala se někde chyba, kontaktujete nás znovu, prosím!

 

Komentáře jsou uzavřeny.