Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Fyzická osoba/podnikatel Mgr. Michal Michael Ritoch, MBA, Pernerova 558/44, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 491 62 241.
Naše webové adresy jsou: www.uniskola.cz a www.uniskola.eu

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro tyto účely:

 • poskytování objednaných služeb
 • dodržení našich zákonných povinností
 • náš oprávněný zájem (např. uplatnění našeho nároku plynoucího ze smlouvy)
 • s ohledem na uvedené účely zpracováváme pouze údaje, které uvádíte ve smlouvě (objednávce) s námi, případně údaje, které od Vás získáme v průběhu plnění smlouvy, tedy:
  • jméno a příjmení, případně IČO a DIČ u podnikatelů
  • bydliště, doručovací adresa, případně sídlo a fakturační adresa u podnikatelů
  • e-mailová adresa a telefonní číslo
 • zpracování Vašich osobních údajů pro účely splnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění z naší strany

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.
Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Kontaktní formuláře, e-shop

Údaje z kontaktních formulářů a zadané přes e-shop uchováváme pouze pro účely služeb zákazníkům, ale nepoužíváme tyto informace za účelem marketingu.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Analytika

Tyto stránky používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným

Zásady ochrany údajů společnosti Google.

S kým sdílíme vaše údaje

Česká pošta (Poštovní podmínky) – přeprava zásilek – jméno, příjmení, kontaktní adresa, popř.sídlo/obchodní název, popř. IČO a DIČ, e-mail, kontaktní telefon.
Zásilkovna (VOP) – přeprava zásilek – jméno, příjmení, kontaktní adresa, popř.sídlo/obchodní název, popř. IČO a DIČ, e-mail, kontaktní telefon.
Wedos – poskytovatel tohoto webhostingu těchto stránek.
GlobeWeb Czech s.r.o. – poskytovatel webhostingu pro e-shop.
Google – Zásady ochrany údajů společnosti Google.
SuperSaaS – rezervační systém – jméno a příjmení, e-mail, kontaktní telefon

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

 • Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli
 • Po skončení smluvního vztahu v uchovávání pokračujeme, jestliže pro nás tato povinnost plyne z právních předpisů (v současné době to může být až 10 let)
 • Dalším důvodem pro uchování osobních údajů i po skončení smluvního vztahu je uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. evidence a vymáhání dlužné částky)

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Dále pak:

 • právo na informace o zpracování (veškeré nezbytné informace naleznete v tomto informačním memorandu, pokud zde nenaleznete to, co hledáte, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže)
 • právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu či výmaz
 • máte právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování
 • zároveň máte právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů
 • pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, máte právo na jejich výmaz
 • právo vznést námitku (námitku máte možnost vznést kdykoliv, když se domníváte, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy)
 • na základě námitky jsme (v případě její oprávněnosti) povinni zpracování Vašich osobních údajů ukončit (bude se jednat o případy, kdy bychom Vaše osobní údaje zpracovávali z důvodu našeho oprávněného zájmu, který by již pominul)
 • právo na přenositelnost údajů (pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje předali jinému správci, uděláme tak v rozsahu, v jakém o to požádáte)
 • právo podat stížnost u ÚOOÚ (kdykoliv můžete podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz)
 • právo na omezení zpracování (v případě, že jsou Vaše zpracovávané údaje nepřesné, omezíme jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění, zpracování omezíme také po dobu, po kterou prověřujeme, že Vámi vznesená námitka je legitimní)
 • právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů (toto právo spočívá v naší povinnosti oznámit Vám v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, z nějž vyplyne vysoké riziko pro Vaše práva a svobody)

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Vaše kontaktní údaje

 • kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy: diplomky(a)uniskola.cz nebo písemně v na adrese:
  Mgr. Michal Michael Ritoch, MBA Pernerova 558/44, Karlín, 186 00 Praha 8
 • v souladu s právními předpisy pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

Komentáře jsou uzavřeny.